تزیین جعبه (جامدادی)

وسایل لازم

مداد

قلم موی شماره 18

اسفنج

رنگ های اکلریک برای چوب:سبز.زرد.بنفش.سفید

لاک الکل


ابتدا سطح مورد نظر را با پارچه پاک کنید سپس با

قلم موی شماره 18 رنگ بنفش را بر روی سطح پخش نمایید


یک تکه اسفنج نرم را درون رنگ سفید فرو برده.ترجیا اسفنج زرد باشد یا ابر

سپس به صورت خال های ریز سطح مورد نظر با ضربه های کوچک پر کنید


با قلم مو یک قلب کوچک به رنگ بنفش بکشید سپس برگ های سبز را اضافه نمایید

ساقه را بکشید و بر روی گل هاشورهای سفید برای مرکز گل قرار دهید.بعد از  اتمام کار لاک الکل می زنیم.

/ 0 نظر / 28 بازدید