گلسازی با برگ های درخت افرا

برگ پاییزی

یا

برگ درخت افرا

 

 

برگ را تا میزنیم

بعد ان را رول مینماییم

 در وسط برگ دیگر قرار داده

بدور ان می پیچیم


از برگ تیره تر کمک میگیریم و بعد به وسیله

  شاخه  و چسب سیلکون کار را کامل مینماییم

 

/ 0 نظر / 60 بازدید