شیرینی پارچه ای

وسایل مورد نیاز
پارچه نمدی رنگ صورتی و سفید
 الیاف یا پنبه
سوزن و نخ
 قیچی


طبق الگو پارچه را برش میدهیم
دو دایره بزرگ رنگ صورتی.دو دایره کوچک رنگ صورتی و یک دایره رنگ سفید
اطراف کار را با کوک جمع کنید و درونش را با الیاف پر کنید


دایره دیگر را به همین شکل سپس پارچه سفید را در میان ان قرار دهید و با چسب
 سیلیکونی بچسبانید تا تمیز تر در بیاید

/ 2 نظر / 27 بازدید