بشقاب های رنگین

وسایل مورد نیاز


بشقاب
پارچه با نقش ها ریز و گلدار
 پارچه با گل های بزرگ
چسب
روبان

ابتدا درون بشقاب را چسب زده و پارچه با نقش های ریز را میچسبانیم
سپس زمانی که خشک شده بشقاب را برعکس میگذاریم


و با پارچه ای دیگر پوشش میدهیم
گل های پارچه ای که نقش های بزرگ دارد را جدا میکنیم و با چسب رو پارچه
 با نقش های ریز میچسبانیم.اطراف کار را برش داده وبا روبان و یا حاشیه های بافتی کامل میکنیم

/ 0 نظر / 26 بازدید