تزیین گلدان با طناب


وسایل مورد نیاز

گلدان

 اسپری رنگ

چسب

رول طناب و گل های تزیینیابتدا طناب را به دور گلدان بپیچید .

 


 

قبل از این کار محدوده ای را که میخواهید با چسب اغشته نمایید

سپس با اسپری رنگ کنید و بگذارید خشک شود 

سپس روبان های رنگی.تزیینات دیگررا اضافه نمایید

 

/ 0 نظر / 23 بازدید