تزیین هدیه با روبان طلایی

ابتدا به صورت روبان جعبه شیرین دور کادو را می پیچیم


برای این کار بهتر است از روبان های با عرض زیاد استفاده نماییم


یک حلقه به وسیله رو بان ایجاد میکنیم.ابعاد حلقه بستگی به سلیقه خودتان دارد


 

محل اتصال را چسب میزنیم تا حلقه بهتر در جای خود ثابت شود


برای این که حلقه بهتر خودش را نشان دهدی میتوانید از

روبان به همان رنگ با همان عرض برای زیر کار استفاده نمایید.

حداقل 6 .7 حلقه باید درست کنید

حلقه ها را درون هم قرار دهید و یکی کنید


سپس ان ها را از وسط تا زده و وبه صورت دو پخ و یا اریب گوشه های ان را شکل دهید


مجموعه حلقه ها را به هم وصل نمایید به وسیله روبان

فقط کمی یک سمت یعنی سمت چپ حلقه ها را بلند تر درنظر بگیرید


حلقه ها را محکم کنید و از یکدیگر باز نمایید شکل گل در اورید

دو تکه روبان برای زیبایی به زیر حلقه ها اضافه نمایید.


سپس گل را روی کادو بچسبانید و قسمت اضافی روبان کوچک

را که برای گره زدن استفاده نموده اید 

  با قیچی جدا کنید


 

/ 0 نظر / 24 بازدید