تابلوی گل آفتابگردان

لوازم مورد نیاز:

1.قاب حصیر
2.پارچه ی ساتن (روبان)
3.مغز گل
4.لاینر (دورگیر)
5.پارچه ی مخمل برای وسط گل
6.چسب حرارتی
7.هویه
کار گل های پارچه ای شباهت زیادی به گل های روبانی دارد. یعنی می توانید از روبان و یا پارچه برای انجام این کار استفاده کنید.
-10 سانت روبان به پهنای پنج سانتی متر و یا همان اندازه ی پارچه ساتن را با هویه جدا کنید.
تابلوی گل آفتابگردان
-دو طرف آن را به داخل تا کرده و لبه ها را روی هم بیاورید.
-لبه ی مثلث را بدوزید.
-پنج یا شش گلبرگ را پشت سر هم بدوزید.
-نخ را بکشید تا گلبرگ ها کنار هم قرار بگیرند.
تابلوی گل آفتابگردان
-برای درست کردن ساقه ی گیاه، پارچه ی ساتن سبز را به شکل اریب تا کنید.
-لبه ی شابلون صاف را روی پارچه گذاشته و با فاصله نیم سانتی متر هویه کنید.
تابلوی گل آفتابگردان
-شابلون برگ را هم روی پارچه دو لایه که داخل آن لایی و یا زانفیکس باشد بگذارید و دور آن را هویه کنید.
-روی برگ ها را با هویه خط بیندازید. (رگبرگ ها)
-شاخه ها را روی حصیر یا تابلو بچسبانید.
تابلوی گل آفتابگردان
-گلبرگ ها را بالای شاخه ها بچسبانید.
-دایره ی وسط گل را محاسبه نموده و 2 سانت بزرگ تر از اندازه ای که محاسبه کرده اید، از مخمل یا ساتن قهوه ای جدا کنید.
تابلوی گل آفتابگردان
-دور دایره را با نخ و سوزن به شکل شلال بدوزید.
-دوخت را بکشید تا جمع شود و داخل آن را کمی پشم شیشه قرار دهید.
تابلوی گل آفتابگردان
-با چسب حرارتی آن را به وسط گل بچسبانید. همچنین برگ ها را نیز در کنار ساقه بچسبانید.
-وسط مغز گل را با لاینر به شکل دانه دانه تزیین کنید.
منبع: بانو،شماره- 27


/ 0 نظر / 67 بازدید