دوخت مو گیر برای کودکان 4

2.25 سانتی متر روبان  با عرض 2 سانتی متر

30 مهره رنگی همراه با روبان

قیچی


روبان را به اندازه 15 سانتی متر برش میدهیم


مهره را درون روبان قرار داده و ته ان را گره می زنیم


سمت دیگر ان را هم همین طور تکرار میکنیم


روبان را از موگیر عبور داده و گره میزنیم


کار را با روبان های رنگی دیگر ادامه میدهیم

 

/ 0 نظر / 29 بازدید