گل پارچه ای 41

وسایل مورد نیاز

پارچه فوتر ابی سورمه ای یا ابی نفتی

پارچه فوتر ابی اسمانی

منجوق

نخ و سوزن

طلقالگو پارچه ها را برش می دهیم

مرکز دایره را مشخص میکنیم


و منجوق ها را میدوزیم سپس اطراف ان را می دوزیم

 


 

گل ها را برش می دهیم و یکی در میان به هم وصل میکنیم و


منجوق ها را به وسط گل میدوزیم

الگو


 

/ 0 نظر / 23 بازدید