تزیین گلدان با رنگ

گلدان شیشه ای

رنگ های اکلریک با تم های مختلف

دستمال کاغذی

ابتدا گلدان را تمیز مینماییم


رنگ ابی را به انتهای گلدان میریزیم

سپس گلدان را به ارامی تکان میدهیم در جهت های مختلف


و بعد رنگ های دیگر را نیز به همین منوال اضافه مینمایم


گلدان را روی دستمال کاغذی گذاشته تا خشک شود

/ 0 نظر / 23 بازدید