چرم دوزی (زیر بشقابی و زیر لیوانی)

لوازم مورد نیاز:

1.چرم مات و براق در رنگ های دلخواه
2.نخ موم زده
3.سنبه
4.چکش
5.چسب
6.قلمو
7.روان نویس نقره ای
8.سوزن کوچک لحاف دوزی
-ابتدا طرح مورد نظر را بر روی کاغذ رسم بکشید. سپس تمام اجزای طرح را بعد از برش بر روی مقوای ضخیم پیاده کنید و برش های مقوایی را به عنوان الگو استفاده کنید.
چرم دوزی (زیر بشقابی و زیر لیوانی)
-تمام برش ها را مطابق با عکس بر روی چرم با استفاده از خودکار بکشید و سپس برش بزنید.
-چهار عدد مربع 10×10 برش زده و نیم سانتی متر برای چسباندن لبه ها در نظر بگیرید و با استفاده از چسب صنعتی به یکدیگر بچسبانید. دقت کنید جهت چسباندن به یک سمت باشد.
چرم دوزی (زیر بشقابی و زیر لیوانی)
-وسط مربع را علامت بزنید (با استفاده از روان نویس نقره ای). سپس تمام تکه ها را چسب زده و بر روی زمینه بچسبانید.
-لبه ی تمام برش ها را با روان نویس علامت گذاری کنید و با استفاده از سنبه و چکش روی علامت ها را سوراخ کنید. (فاصله ی علامت ها 2 تا 3 میلی متر در نظر بگیرید. همچنین 2 تا 3 میلی متر از لبه ی برش ها فاصله بگذارید.)
چرم دوزی (زیر بشقابی و زیر لیوانی)
-با فرو بردن سوزن در سوراخ هایی که ایجاد کرده اید، تکه ها را بدوزید.
-لبه هر 4 مربع را با چسب به هم بچسبانید طوری که جهت لبه ها به یک سمت باشد سپس علامت گذاری کرده و سوراخ کنید.
-مطابق با عکس نمونه های بعدی، لبه ها و تمام تکه ها را بعد از سوراخ کردن بدوزید تا به هم متصل شوند.
چرم دوزی (زیر بشقابی و زیر لیوانی)
-برای دور کار می توانید از حاشیه استفاده کنید. برای این منظور طول و عرض کار را در نظر گرفته و از چرم رنگ مخالف زمینه به عرض 3 تا 4 سانتی متر برش بزنید و لبه های برش ها را فارسی بر نمائید.
چرم دوزی (زیر بشقابی و زیر لیوانی)
-در انتها پشت کار را کاملاً چسب زده و آستر را روی آن بچسبانید.
-تمام لبه ها را بعد از علامت گذاری سوراخ کنید و بدوزید.
منبع: بانو،شماره- 27


/ 0 نظر / 60 بازدید