ساخت دستبند با مهره های چوبی


طرح مورد نظر را با مداد بکشیدیک نی را درون مهر قرار دهید تا بتوانید به
راحتی ان را در دست بگیرید


با قلم مو قسمت هایی که میخواهید مشکی رنگ باشد
 را رنگ کنید و 7 الی هشت دقیقه اجازه دهید خشک شود


سپس با قلم مو قسمت هایی را که میخواهید سفیدرنگ باشد
را رنگ کنید و اجازه دهید 2 تا سه ساعت خشک شود


سپس مهر ها را به بند بکشید و ما بین هر یک
 یک عدد مروارید کوچک سفید بگذارید

/ 0 نظر / 27 بازدید