گل های نگینی روی شیشه


 


 

لوازم مورد نیاز :
 

1. سیم بدون روکش
2. نگین های گندمی شکل رنگی
3. نگین های گرد
4. چسب حرارتی
5. سیم چین و دم باریک
6. فندک

 

 

 

1. سیم بدون روکش را به اندازه ی دلخواه جدا کرده ( منظور از اندازه دلخواه میزان کوچکی و بزرگی کار است ) سیم را به شکل حلقه ی اشکی درست کنید.
2. انتهای سیم را چند دور پیچیده تا حلقه کامل شود.
3. مجدداً همین عمل را تکرار کنید و یک گل پنج پر ایجاد کنید، دقت کنید اندازه ی قلاب ها درست متناسب با اندازه نگین کریستالی باشد.
4. انتهای این سیم ها را مجدداً به هم بپیچید تا شکل کامل و ثابت شود (تمام این مراحل توسط دم باریک انجام می شود).

 

 

5 . توسط چسب حرارتی قلاب ها را یکی یکی چسب زده و دانه های کریستالی را روی آن ها بچسبانید و اضافه های چسب را بگیرید.

 

6 . میان هر گل را چسب زده و یک نگین کریستالی گرد داخل گل بچسبانید.
7. کمی پایین تر از گل سیم را مجدداً مانند شکل کاملاً بتابانید و نگین ساده ی گردی روی آن توسط چسب حرارتی متصل کنید.
8 . مراحل قبلی را مجدداً با سیم تکرار کرده با این تفاوت که این بار شکل سیم برای گل به شکل کاملاً گرد بوده و حالت گندمی ندارد. سپس کریستال های گرد بی رنگ را با چسب روی آن بچسبانید.
9. توسط فندک اتمی دور کار را کاملاً تمیز کنید تا چسب و مواد زائد دیده نشود. در انتها ریسه ی کریستالی را توسط چسب حرارتی یا چسب قطره ای به شیشه بچسبانید.

 

 

 

 

منبع:نشریه ترمه، شماره10