یین تل سر با گل های مرواریدی


 


 

لوازم مورد نیاز :
 

مروارید سفید در سایزهای 4 و 5
ملیله پیچ نقره ای
نیم ملیله سفید
ملیله شکسته نقره ای
سیم 020

 

ساخت گل :
 

1. 50 سانتی متر از سیم را بریده 13 عدد ملیله شکسته را وارد کرده و آن ها را در فاصله 10 سانتیمتری از یک سر سیم قرار دهید و دو سر سیم را حدود نیم سانتی متر بهم بتابانید تا یک دایره تشکیل گردد.
2. سیم بلندتر را به وسط دایره بدست آمده هدایت نمایید.
3. یک عدد مروارید شماره 4 را وارد سیم بلندتر کرده آن را وسط دایره ملیله ای قرار داده و سیم را از وسط دایره به سمت داخل عبور دهید.
4. مروارید را 2 میلی متر از سیم فاصله دهید و آن را با دو سیم بتابانید تا دو سیم بهم محکم شوند.
5. 13 عدد ملیله شکسته را وارد سیم بلندتر کرده و بلافاصله نیم سانتی متر دو سر سیم را بهم بتابانید تا دایره دوم نیز تشکیل گردد.
6. مروارید بعدی را با همان روش در وسط دایره قرار دهید.
7. هر یک از این دایره ها یک عدد گلبرگ گل شما را تشکیل می دهد و برای تکمیل گل به 5 الی 6 عدد گلبرگ نیاز دارید.
8. در آخر برای محکم تر شدن کار سیم بلندتر را دوبار وسط کار بپیچانید.
9. سپس یک عدد مروارید شماره 6 را وارد سیم بلندتر کرده و سیم را به زیر کار هدایت نمایید.
10. دو سیم را در زیر کار بهم بتابانید ( در نظر داشته با انتخاب مروارید کوچک تر یا بزرگ تر و کم و یا زیاد کردن ملیله شکسته ها می توانید گل های کوچک تر یا بزرگ تر داشته باشید ).

 

 

 

 

ساخت برگ :
 

1. مقدار 40 سانتی متر از سیم را جدا کرده، در فاصله 10 سانتی متری از یک سر سیم، 1 عدد نیم ملیله را به اندازه ی 5 میلی متر بتابانید.
2. یک عدد نیم ملیله دیگر را وارد سر بلند سیم کرده و دو سر سیم را حدود 2 میلی متر بهم بتابانید.
3. سیم ها را به اندازه ی دو میلی متر تابانده و یک عدد نیم ملیله دیگر اضافه کرده و کار را تا 7 عدد ادامه دهید.
4. در انتهای کار را دو سیم را 5 میلی متر بهم بتابانید و 5 عدد ملیله پیچ و یک عدد ملیله شکسته و مجدداً 5 عدد ملیله پیچ را وارد سیم بلندتر نمایید.
5. دو تا سر سیم را 5 میلی متر بهم بتابانید تا یک دایره تشکیل شود، برگتان را حالت دهید.

 

 

 

6. یک عدد مروارید شماره 5 را وارد سیم بلندتر کرده و آن را کمی بالاتر از برگ قرار دهید و سیم ها را تا انتها بهم بتابانید.
7. برای گل های کوچکتر می توانید برگ ها را با کم کردن ملیله ها کوچک تر بسازید و تقریباً برای هر گل دو عدد برگ نیز در نظر بگیرید.
8. بعد از آماده سازی گل و برگ را کنار یکدیگر قرار دهید و سیم هایشان را بهم بتابانید.
9. گل ها را یکی یکی در دست بگیرید و محل قرار گیری آن ها را مشاهده نمایید و هر کجا که مناسب دیدید سیم های پایین را بهم بتابانید و یا با نخ قرقره آن ها را بهم محکم کنید.
10. وقتی نمونه کار مورد نظرتان آماده شد، انتهای کار را با نخ قرقره محکم چندین بار بپیچانید.
11. اضافه سیم ها را با سیم چین قطع کنید.
12. دسته گل آماده شده را روی تل سر قرار دهید و با پیچیدن نخ روی قسمت های مختلف، آن را فیکس کنید ( در صورت تمایل می توانید از چسب تفنگی هم کمک بگیرید و حتی با گل های تکی بقیه تل سر را نیز تزیین نمایید ).
13. برای پوشاندن محل انتهایی دسته گل باید یک عدد گل آماده کرده و آن را طوری که سیم انتهاییش به سمت بالا باشد روی کار گذاشته و سیمش را به یکی از کارها بپیچانید تا محکم شود.

 

 

تعداد گل ها و برگ ها کاملاً بستگی به محدوده کار دارد و طرح مورد نظر شما دارد؛ چرا که این طرحها را می توانید برای تزئین مو، لباس، سفره عقد و حتی روی ظروف ( به کمک چسب حرارتی ) استفاده کنید.
پس آموزش از ما و نمونه کارهای زیبای دیگر از شما هنرمندان خلاق.

 

 

 

 

منبع:نشریه ترمه، شماره10