لوازم مورد نیاز :
 

سنگ عقیق یا مهره تزیینی
کریستالی 60 الی 80 عدد
سیم نازک گلسازی : قلاب شماره
صفر - مفتولی برنجی 9%

 

1- حدود 14 عدد عقیق داخل سیم بریزید.
2- 3 زنجیره بزنید و از دانه چهارم سنگ ها را جلو آورده و ببافید. ( این که تعداد دانه ها یا زنجیره چقدر باشد به دلخواه شما می توان آنرا تغییر داد) می توانید دانه های عقیق را نزدیک به هم ببافید که در این صورت تعداد بیشتری دانه لازم دارید.
3- از نمونه ی دلخواه بافت ها در ردیف های 3 یا چهارتایی بافته و همه را به یک اندازه آماده کنید و دقت کنید که در ابتدا و انتهای هر رج حدود 6 سانت سیم اضافه داشته باشید.
هر 3 یا 4 ردیف را کنار هم بگذارید و سیم اضافی ابتدا و انتهای کار را به هم بپیچانید.

 

 

4- با دم گرد مفتول برنجی را به شکل یک قیف با حلقه های پشت سر هم آماده کنید.
5- برای قفل دستبند هم از مفتول برنجی استفاده کنید.
6- سیم های اضافه ابتدا و انتها را که به هم پیچانده اید از این قیف عبور دهید.
7- انتهای سیم ها را از S بگذرانید.

 

 

 

8- سر سیم ها را به داخل قیف برگردانید.
9- سیم را بپیچانید تا محکم شود. این کار را در دو سر دستبند انجام دهید.

 

منبع:نشریه ترمه، شماره
10