لوازم مورد نیاز:
1- صندوق چوبی
2- چسب چوب
3- دستمال کاغذی
4- پودر اکلیل
5- روغن برزک
6- طرح کپی شده
7- دورگیر (لاینر ) طلایی
8- اسپری کیلر
1-ابتدا طرح کپی شده را روی قسمت مورد نیاز صندوق، دکوپاژ کنید.

 

2 ـ دستمال کاغذی را درون ظرف آب ولرم ریخته پس از چند دقیقه دستمال کاغذی ها را برداشته و ریز ریز کنید.

 

3- دستمال کاغذی های ریز ریز شده را با چسب چوب مخلوط کنید و با وسیله نوک تیزی همه قسمت های صندوق را بپوشانید.

 

4- پس از دو الی سه روز که کار خشک شد، پودر اکلیل را با روغن برزک مخلوط کرده و تمام سطح کار را رنگ کنید.

 

5- با دورگیر طلایی اطراف و قسمت هایی از دکوپاژ را دورگیری کنید.
6- پس از اتمام کار با اسپری کیلر کار را فیکس کنید.
منبع:نشریه دنیای زنان، شماره 51.