وسایل لازم برای آموزش شربه دوزی دور رومیزی :
نخ کفاشی به رنگ مناسب
ملیله شکسته و ساده
منجوق
اشک
سوزن ریز
شرابه دوزی های زیادی در شکل های مختلف در بازار موجود است که خیلی گران هست و چون روی یک نوار از پیش آماده دوخته شده قابل استفاده دور رومیزی های آماده نیست به همین دلیل در هر شماره مجله یک مدل از این کار را آموزش خواهم داد.

 

آموزش دوخت دو ردیف
ردیف اول :
1 ملیله شکسته +3منجوق درشت +1 ملیله شکسته +3 منجوق درشت +1ملیله شکسته +3 منجوق درشت

 

ردیف دوم :
از وسط ردیف اول سوزن را عبور دهید +2 منجوق +1 ملیله شکسته +2 منجوق +1ملیله +1 اشک +1 ملیله حالا سوزن را از منجوق آخری عبور داده و کار را به همان شکل ادامه دهید.

 

منبع:نشریه ترمه، شماره1.