لوازم مورد نیاز :
 

صابون
پارچه آستر به رنگ دلخواه
گل های تزیینی
روبان
خمیر گل چینی
چسب چوب
قیچی

 

طریقه ساخت :
 

1. پارچه را به ابعاد ببرید و با روبان و یا یک نخ محکم دور صابون ببندید و اضافه های پارچه را آرایش دهید تا مرتب شود.
2- سپس تکه ای از خمیر گل چینی را برداشته و خوب ورز دهید(ساخت خمیر در مجله آموزش داده شده است) و به صورت مفتولی درآورید. سپس دور صابون را کمی چسب بزنید و خمیر را دور صابون محکم کنید.
3- روی خمیر را مقداری چسب بزنید و به کمک روبان پاپیونهای درست کرده و روی خمیر بچسبانید. گلهای تزئینی مورد نظرتان را نیز با چسب چسبانده و در صورت لزوم و باقی ماندن فضای خالی در کار، پاپیونهای روبانی را در این فضاها قرار دهید.

 

 

4-سپس صابون را به مدت یک روز در هوای آزاد بگذارید تا کامل خشک شود.
5- می توانیم برای این که کارمان جلوه بیشتری داشته باشد با استفاده از یک حلقه کوچک و تزیین آن با گل هایی که روی صابون چسبانده اید، جا حوله ای هم درست کنید و صابون ها را برای زیبایی بیشتر در کنار آن قرار دهید.

 

 

 

منبع:نشریه ترمه، شماره10