(گلدوزی با چرخ )
1- طرح دلخواه را روی پارچه پیاده کنید و پشت پارچه را با لایه بپوشانید.
2- پارچه را داخل کارگاه گلدوزی قرار دهید و پیچ کارگاه را محکم کنید.
3- برای آماده سازی چرخ، اول نمونه دوخت را روی دوخت ساده قرار دهید. ( ساده دوزی ) کشش نخ را زیاد کرده ( در دوخت های ساده بدون پایه باید کشش نخ زیاد باشد که احیاناً نخ در زیر کار جمع نشود. )
پایه و تکه پایه را از چرخ جدا کنید. برای کار گلدوزی از سوزن شماره ی 11 مخصوص گلدوزی استفاده کرده و دنده های کار پیش بر را پایین بزنید. سپس چرخ را نخ کنید، کارگاه را زیر پایه قرار دهید.
4- برای دوخت برگ بسته به نظر خود می توانید از چند رنگ سبز متفاوت با کنتراست رنگی استفاده کنید، برای شروع از رنگ پر رنگ تر شروع کرده و قسمت های مختلف را که باید با رنگ پر رنگ تر پوشیده شود بدوزید یا اصطلاحاً سایه بزنید. بعد به ترتیب کنتراست رنگ بعدی را با یک یا 2 درجه کم رنگ تر از رنگ قبلی در مناطق مجاور رنگ قبلی استفاده کنید. بعضی از قسمت های طرح را با رنگ دوم بپوشانید و قسمت هایی را برای رنگ بعدی خالی بگذارید. مناطقی از برگ را که هنوز خالی است پر کنید. تعداد رنگ ها بسته به سلیقه فرد و گنجایش طرح متفاوت می باشد در طرح های بزرگ تر می توان از تعداد بیشتری رنگ استفاده کنید.

 

 

 

 

دوخت میوه ها :
 

5- از یک طرف توت فرنگی شروع به سایه زنی کنید یعنی مجدداً مشابه برگ از سری قرقره هایی که کنتراست رنگی را تشکیل می دهند استفاده کنید. از طرفی شروع کنید که باید رنگ تیره به کار ببریم و سایه زنی کنید. با همان دوخت ساده یا ساده دوزی توت فرنگی را به حالت گرد یا نیم دایره دوخت کنید. حدوداً یک سوم میوه باید با رنگ اول پوشیده شود. درحینی که دوخت کشی ( دوخت رفت و برگشت) می کنید قسمت هایی از طرح را در همان رنگ اول خالی بگذارید که وقتی رنگ دوم را به کار می برید چند بخیه داخل رنگ اولی هم بزنید این کار هم ترکیب زیباتری به شما می دهد و هم آموزش خوبی برای تلفیق رنگ ها خواهد بود به همین صورت رنگ دوم و سوم را به کار ببرید. البته قسمت های خالی باید برای رنگ دوم هم قرار داده شود که با رنگ سوم پوشیده شود.
دوخت سیب را به همان صورت توت فرنگی انجام دهید با این تفاوت که رسیدگی وسط سیب باید اول دوخته شود و رنگ پر رنگ را از همان وسط شروع کنید. هر چه به کناره ها نزدیک تر می شوید رنگ کم رنگ تر می شود. دوخت پرتغال هم مانند دوخت توت فرنگی انجام می شود. برای دوخت خیار اول رگه های داخل که پر رنگ تر هستند دوخته می شود بعد رگه هایی که رنگ کم رنگ دارند.
برای دوخت خالک های روی توت فرنگی و ساقه های سیب و پرتغال باید پایه و تکه پایه مجدداً وصل شود. دنده ی کار پیش بر را بالا آورید. کشش نخ را کم کنید و شروع به دوخت گردونه یا خامه دوزی کنید. برای دوخت خالک های توت فرنگی با مداد چند نقطه در مناطق مختلف توت فرنگی ایجاد کرده و روی آن را خالک یا گردونه بزنید و برای ساقه ها نیز خالک معمولی به شیوه ی پهن و باریک کردن عرض دوخت انجام می شود.
منبع:نشریه ترمه، شماره 10.

 

 

 

 

منبع:نشریه ترمه، شماره10