وازم مورد نیاز:
  * ظرف سفالی مورد نظر
* کاشی در رنگ های مشکی و طلایی
* مهره های مشکی
* انبر کاشی
* چسب چوب
* مواد دوغاب سفید (پودر خاک سنگ، سیمان سفید)

 

 

چگونگی آماده سازی:
 

ابتدا طرح مورد نظر را روی ظرف بکشید.
برای ایجاد گل های طلایی با مرکز مشکی، ابتدا سنگ مشکی را در محل مناسب خود بچسبانید و سپس یک شانزدهم از کاشی طلایی را به دست آورید .(کاشی کامل، یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک شانزدهم) که تبدیل به مربع های ریز می شود. دور سنگ مشکی بچسبانید.
در آخر سطح مورد نظر را با کاشی های نامرتب پر کنید.
پس از پرشدن زمینه 24 ساعت صبر کرده تا کاملاً چسب چوب خشک شود و سپس روی آن را دوغاب بدهید.

 

 

 

 

مراحل تهیه دوغاب:
 

پودر سنگ وسیمان سفید را به میزان برابر با هم مخلوط کرده تا مایعی با غلظت زیاد و به حالت ماست چکیده آماده شود و روی کار بریزید و به آرامی روی آن دست بکشید تا تمام منافذ پرشود. دقت کنید دور کار کاملاً پوشیده شود. بعد از 3 الی 4 دقیقه اضافات را جمع کنید و بعد از 5 دقیقه کل کار را دستمال بکشید. دوغاب به دلیل پودر بودن حالت گردی روی کاشی شما ایجاد می کند که با کشیدن دستمال بعد از خشک شدن دوغاب می توانید گرد را پاک کنید.
نمونه های دیگر از این هنر زیبا در مجله های پیشین بانو آموزش داده شده است.
منبع: نشریه ترمه، شماره 12