نویسنده:ژیلا جاویدان
 

لوازم مورد نیاز:
 

1.مروارید بیضی شکل و یا گرد
2.دانه های کریستال در سایز متناسب با مروارید ها
3.قفل دستبند دو بنده
4.نخ و سوزن

 

 

1.دو قطعه از نخ را به طول یک و نیم متر بریده و هر یک را به صورت دولا وارد سوزن نمایید و هر کدام را به صورت مجزا به یک طرف قفل دستبند قلاب زده و محکم کنید.

 

2. یک عدد کریستال وارد نخ سمت راست و دو عدد کریستال را وارد نخ سمت چپ کرده و سوزن را به صورت برگشتی وارد اولین کریستال نخ دو کریستالی کنید.

 

3.نخ ها را از دو طرف بکشید.
4.یک عدد کریستال و یک عدد مروارید را به ترتیب وارد نخ سمت راست و دو عدد کریستال را وارد نخ سمت چپ نمایید.

 

5.سوزن سمت راست را از اولین کریستال سمت چپ به صورت برگشتی عبور دهید.

 

6.هر دو نخ را به طرف پایین بکشید تا کار محکم شود.

 

7.دو عدد کریستال را وارد نخ سمت راست کنید و یک عدد کریستال و یک عدد مروارید را وارد نخ سمت چپ کنید.
8.سوزن را از اولین کریستال سمت چپ به صورت برگشتی عبور دهید.

 

9.نخ ها را به دو طرف بکشید. کار را به همین صورت ادامه دهید تا طول دستبند به اندازه دور مچ دستتان برسد.
10.اکنون زمان اضافه کردن طرف بعدی قفل می رسد. یک عدد کریستال در نخ سمت چپ و یک عدد در نخ سمت راست وارد کنید.

 

11.هر کدام از نخ ها را به یک سر دیگر قفل گره زده و محکم کنید، برای تمیزتر و محکم تر شدن کار سوزن ها را به صورت نوبتی از درون کریستال ها رد کنید تا به سمت پایین هدایت شود.
12.در آن سر قفل نخ را گره زده و قطع کنید.

 

این نوع بافت با اجناس مختلف و در سایزهای مختلف قابل اجرا می باشد. حتی می توانید کریستال ها را در رنگ های تیره و روشن بکار ببرید.
با سلیقه رویایی خود همچون کریستال بدرخشید!

 

 

منبع: نشریه بانو، شماره 26