لوازم مورد نیاز:
 

* نخ قیطان تابیده یا نخ مکرومه بافی
* قیچی
* سوزن شماره ی 20 و 18 و 19
* نخ هم رنگ قیطان یا نخ هم رنگ تابلمه

تابلمه دوزی:
 

گذشته ی این هنر زیبا به خراسان بر می گردد و هم اکنون در مشهد رواج دارد. گاهی نیازهای اساسی انسان ها از شکل ساده ی خودش بیرون آمده و با توجه به فرهنگ ها، محیط زندگی، آداب و سنن، اعتقادات و... وسایلی که نیاز داشتند را به زیباترین شکل تهیه می کردند. این آثار هنری چنان گسترده اند که سال هاست توجه پژوهش گران در رشته های مردم شناسی، تاریخ هنر و فلسفه ی هنر را به خود مشغول کرده اند. حاصل آن پژوهش، نشانه های زندگی و هنری انسان های اقوام دور و نزدیک می باشد که دستاوردهای متنوع آن در مقالات، کتاب و... قابل دسترس است.

تاریخچه ی سوزن دوزی:
 

تاریخچه ی سوزن دوزی در ایران به بیش از هشت هزار سال پیش از میلاد بر می گردد.
انواع سوزن دوزی رایج در ایران 115 رشته می باشد که باید در زنده نگه داشتن این هنر ارزشمند سعی و تلاش نمود.
از این آموزش (تابلمه دوزی) می توانید برای ساختن زیر لیوانی، زیر گلدانی و مانعی برای زیر دیگ داغ استفاده کنید.
 

مراحل انجام کار:
 

1

 

2
 

برای دوخت تابلمه ابتدا باید مدل مورد نظر را انتخاب کنید و سپس اقدام به دوخت نمایید. نخ تابلمه دوزی را به صورت دوار کنار یکدیگر قرار دهید. ابتدا سوزن را از میان قیطان عبور دهید.

3
 

نخ را دور قیطان بتابانید تا از ابتدا، کار محکم باشد.

4
 

حلقه ای درست کنید و آن را با کوک محکم کنید.

7
 

به وسیله ی نخ و سوزن، نخ های تابلمه را به یکدیگر وصل کنید. با دوخت بست یا دوخت ساده به طوری که دوخت از روی کار مشخص نباشد این کار را آن قدر ادامه دهید تا طرح گرد و به اندازه ی مورد نظر برسد.

8
 

نخ تابلمه را قطع نکرده و انتهای آن را محکم کنید. برای زیبایی بیشتر، آخرین ردیف را به صورت توری یا دالبری بدوزید.

9
 

همین طور دالبرها را ادامه دهید تا کار تابلمه دوزی تکمیل شود.

10
 

اگر سوزن را از بین نخ های تابیده ی قیطان عبور دهید، کار شما نمای بهتری خواهد داشت.
منبع: نشریه ترمه، شماره 19