نویسنده: مهین رضایی
 

لوازم مورد نیاز:
 

1. اتوی سرگرد شماره 1 و 5
2. دستگاه چسب حرارتی و چسب آن
3. سیم ساقه
4. نوار کاترین

چگونگی آماده سازی:
 

اتوی سرگرد شماره 1 را داخل آب بزنید و نصفه ی آن را آغشته به چسب کنید و سریعا انگشت خود را خیس کرده و چست ها را به صورت گلبرگ به طرف پایین بکشید تا 5 گلبرگ ایجاد شود و سریع در آب بیاندازید. برای یک شاخه گل حدود 50 عدد گل لازم است با رنگ روغن دلخواه گل های آماده شده را رنگ بزنید.

برای کاسه ی گل از اتوی شماره 5 استفاده کرده اتو را در آب بزنید و سریعا سطح آن را آغشته به چست کنید ( به صورت دورانی) تا تقریبا دو سوم اتو چسب زده بشود، آن را در آب گذاشته تا چسب خنک شود. از وسط کاسه ی گل، گل های آماده شده را با چسب داغ بچسبانید تا سطح کاسه کاملا از گل پوشیده شود. با اتوی شماره 5 به روش مرحله ی اول یک کاسبرگ درست کرده رنگ روغن سبز بزنید و به زیر کاسه ی گل بچسبانید.

سیم ساقه از را در کاسه ی گل فرو برده با چسب داغ بچسبانید و ساقه را با نوار کاترین پیچیده برای تزئین از دو برگ استفاده کنید.

نکته: چگونگی درست کردن برگ در قسمت میوه های ژله ای (انگور) آموزش داده شده است.

منبع: بانو 30