این کارت پستال که تهیه آن به دقت و توجه نیاز دارد و دسته گلی زیبا روی آن خودنمایی می کند به روشنی از سعی و تلاشی که برای تهیه آن به کار رفته حکایت دارد و برای خوشحال کردن دوست یا عزیز شما هدیه مناسبی است.
لوازم مورد نیاز:
ـ کاغذ کارتریج A4 یک برگ
ـ کاغذ کاردستی A4 یک برگ
ـ خط کش فلزی
ـ چسب همه کاره
ـ 25 سانتیمتر نخ شیرینی یا طناب
ـ قیچی
ـ کاغذ کاردستی زرد 2 برگ ( 8×5 سانتیمتر ) ارگانزای سفید مربع 10×10 سانتیمتر
ـ الگوی دسته گل لاله
ـ مدادهای رنگی، صورتی، آبی، زرد، ارغوانی، نارنجی، سبز
ـ سیم فلزی به قطر 0/4 میلیمتر
ـ انبر دست
ـ روبان آبی 20 سانتیمتر
ـ یک رشته از مروارید های کوچک 20 سانتیمتر
ـ برگهای کوچک
ـ مقوای کارت به اندازه A5
1ـ دومستطیل به ابعاد 9×7 سانتیمتر روی کاغذ کارتریج و کاغذ سفید کاردستی ببرید و آنها را با چسب به هم بچسبانید. دو طول از طناب بردارید و به هم گره کنید. نقطه گره را با چسب گوشه داخلی کاغذ کاردستی بچسبانید. دنباله رشته ها را کوتاه کنید و با چسب سر جای شان محکم کنید. به همین ترتیب در 4 گوشه کاغذ این گره های پاپیون مانند را بچسبانید

 

 

2ـ برگه اول کاغذ کاردستی زرد را بردارید و گوشه های آن را طوری ببرید که کاغذ شکل یک بادبادک به خود بگیرد. از برگه دوم یک مثلث ببرید که به اندازه پایین شکل بادبادک مانند، بخورد. این مثلث را روی نیمه پایینی بادبادک بچسبانید تا به این ترتیب شکل یک گلدان را به خود گیرد. سپس از ارگانزا یک مثلث ببرید که قدری بزرگتر از مثلث بادبادک باشد. آن را روی پایین بادبادک زرد قرار دهید، سپس آن را تا کنید و دنباله آن را پشت شکل بادبادک مانند بچسبایند.

 

3 ـ سر 14 گل لاله را با استفاده از الگو روی کاغذ کارتریج ببرید 6 تا را صورتی، 2 تا آبی، 2 تا زرد، 2 تا ارغوانی، 2 تا نارنجی رنگ کنید. ساقه های گل ها را سبز کنید. با استفاده از سیم مخصوص و 5 دانه مروارید و با استفاده از انبردست یک رشته مروارید بسازید. سپس با استفاده از روبان آبی یک پاپیون درست کند. رشته 5 تایی مروارید ها را به یک رشته سه تایی و یک رشته دوتایی ببرید.

 

4 ـ شکل بادبادک مانند را با چسب روی مستطیل سفید رنگ که در مرحله 1 ساختید بچسبانید و ساقه و برگ ها را درون شکل بادبادکی مانند یا همان گلدان بچسبانید و ساقه و برگ ها را نیز کنارشان قرار دهید. سپس یک گل تک صورتی با دو برگ بسازید. سپس این شکل را روی جلد رویی کارت بچسبانید.

 

5 ـ برای این که پشت کارت را هم تزئین کنید یک مستطیل 3/5×4/5 سانتیمتر از کاغذ کارتریج و کاغذ کاردستی سفید ببرید و با چسب آنها را به هم بچسبانید. یک گل لاله صورتی با دو برگ را در مرکز این مستطیل بچسبانید و دور آن را مانند قبل طناب بچسبانید. این قاب را روی پشت کارت بچسبانید.
منبع:نشریه دنیای زنان، شماره 51.