نویسنده: فاطمه محمد علی نیا
 
ابزار لازم:
1ــ سیم مخصوص گل های کریستالی متناسب با رنگ کریستال
2ــ مهره های کریستالی
3ــ مهره های کریستالی گندمی شکل
4ــ چسب حرارتی
5ــ گل پارچه ای
1ــ در ابتدا سیم مخصوص این کار را به طول 30 سانتیمتر ببرید و کریستال گندمی را از داخل سیم عبور بدهید.

 

2ــ سیم را به اندازه 1 سانتی متر بتابانید و این کار را تکرار کنید.

 

3ــ از این مدل به ترتیب گل 4 ، 6 و 8 پر تهیه کنید.

 

4ــ در ادامه سیم های انتهای گل ها را به هم بتابانید.

 

5ــ گل 4 پر را داخل گل 6 پر قرار دهید.

 

6ــ سیم های دو گل را به هم بتابانید.

 

7ــ در این مرحله کار آماده شده مرحله قبل را از داخل گل 8 پرعبور داده و باز هم سیم ها را با یکدیگر بپیچانید.

 

1ــ برای تهیه افشانه های تزئینی به روش مرحله یک عمل کرده با این تفاوت که می توانید از کریستال های دلخواه و با طرح های مختلف استفاده کنید و ارتفاع تاباندن سیم ها در حدود 8 سانتیمتر است.

2ــ برای تهیه برگ ها به روش پیشین عمل کرده ولی یک رشته از سیم به عنوان ساقه در نظر گرفته می شود و کریستال های گندمی را به صورت یک در میان بر روی ساقه تعبیه کنید. (از این کار به تعداد دلخواه تهیه کنید).
3ــ در پایان سیم های گل ها و افشانه ها را به دور هم بپیچانید.
4ــ گل پارچه ای و یا کریستالی مورد نظر را با چسب حرارتی به کار می چسبانید.
یادآوری:
برای زیباتر شدن پشت کار با استفاده از چسب حرارتی روبان همرنگ کار را به دور سیم ها، بچسبانید. خانم های با سلیقه بعد از آماده شدن این کار می توانند از این گل بر روی کفش، بند کیف، گل سر و... استفاده کنند. منبع:ماهنامه دنیای زنان شماره
52