نویسنده:معصومه کاملی
 
(گل سینه، دور شمع)

لوازم مورد نیاز :
 

1.سیم روکش دار طلایی شماره 1 ، 2 ،3
2.چسب تفنگی
3.افشانه های کریستالی در هر طرح دلخواه
4.سنگ ته تیز برای وسط گل
1.ابتدا برای درست کردن گل سیم را به اندازه 20 سانت بریده و 5 عدد مهره اشکی داخل آن بیندازید.

 

2.سیم را یکی در میان دور مهره ها بپیچید.

 

3.کار باید خوب سفت بایستد و اگر کمی شل بود در آخر با چسباندن نگین کار را کاملا سفت می کنیم.

 

4.برای شاخه های اطراف کار ابتدا سیم را به اندازه 25 سانت بریده و تعداد 6 تا 7 عدد مهره گرد داخل سیم انداخته و اولین مهره را0/5 سانت بپیچید. دومی و سومی را نیز به همین ترتیب الی آخر.

 

5.برای دوام بهتر گل ، نگینی را در وسط گل بچسبانید و برای این کار اجازه دهید تا چسب حرارتی از قبل خوب داغ شود.

 

6.برای مونتاژ کار باید تعداد زیادی از این گل و شاخه در هر رنگ دلخواه درست کنید و شاخه را دسته بندی کرده و با سیم خوب سفت کنید تا کار خوب بایستد.

 

 

 

*نکته:
در زمان پیچیدن کار باید دقت کنید نوع پیچش سیم زیبایی خاصی به کارمان می دهد زمان پیچیدن سیم دست را به آرامی عقب بکشید تا سیم ها روی هم گره نخورد.

 

منبع: نشریه بانو، شماره 26