لوازم مورد نیاز:
 

* چسب حرارتی
* اتوی گرد گلسازی
* سیم
* تور
* رنگ ویترای قرمز و مشکی

 

 

چگونگی آماده سازی:
 

چسب حرارتی را به صورت دورانی روی اتوی گرد بریزید تا نصف آن آغشته به چسب بشود.
تور را روی اتو گذاشته، انتهای آن را بکشید و جمع کنید به طوری که چسب از تور بیرون بریزد و سپس آن را سریع در آب سرد قرار بدهید.
پس از چند لحظه تور را گرفته و تمشک را از قالب جدا کنید و اضافی تور را بچینید.

 

 

 

انتهای میوه را با چسب پر کنید و تکه ای سیم داخل چسب قرار دهید. دوباره کار را در آب سرد گذاشته تا کاملاً سفت شود.
تمشک را با رنگ ویترای قرمز رنگ بزنید و برای داشتن تمشک های تیره تر کمی رنگ مشکی به رنگ قرمز اضافه کنید.

 

 

منبع: نشریه ترمه، شماره 12