لوازم مورد نیاز :

کریستال سرونیک 2 جعبه
گلهای خشک به تعداد و نوع دلخواه
صدفهای دریایی به تعداد و نوع دلخواه
اشیاء تزئینی مورد علاقه به تعداد و نوع دلخواه
زنجیر جهت آویزان کردن کار به دست آمده
ظرف یک بار مصرف
باکس در اندازه و طرح دلخواه

روش کار :

1 ـ دو سانتیمتر از دیواره ی بلند باکس باقی گذاشته و اضافه ی آن را با قیچی ببرید .

 

2 ـ کریستال ها از دو جزء تشکیل شده است آنها را داخل ظرف یک بار مصرف تخلیه کرده و به مدت 5 دقیقه به آرامی هم بزنید .
بهتر است از دستکش استفاده شود .
3 ـ 1/3 از مایع را کف باکس بریزید و گلها را جایگزین نمایید .

 

4 ـ بقیه اشیاء و تزئینات دلخواه را در کنار آن قرار دهید .
5 ـ بقیه ی کریستال ها را روی گلها و اجزاء جایگزین شده بریزید . دقت نمایید تمام گلبرگ ها باید آغشته به مواد شوند تا از شکستن و آسیب دیدن آن برای همیشه جلوگیری شود .
6 ـ در صورتی که می خواهید کار به دست آمده آویزان شود ، ابتدا و انتهای زنجیر را داخل مایع کرده و بگذارید تمامی مواد با هم خشک شوند .
7 ـ پس از 24 ساعت که از مرحله ی قبل گذشت کنار باکس را پاره کرده و کل کار را بیرون بیاورید .
8 ـ شی ء به دست آمده مقاوم در مقابل شستشو می باشد .

 

منبع:ماهنامه ی بین المللی هنر پارسی ،شماره17