جامدادی استوانه ای با عروسک خرگوش


 


 

لوازم مورد نیاز:
 

* سنبه 1/5
* تخته
* مشتی
* قیچی
* نخ و سوزن
* کاتر
* فندک
* چسب
* خودکار مخصوص چرم
* زیپ
* سرزیپ
* چرم

 

 

 

چگونگی آماده سازی:
 

ابتدا الگوی مورد نظر را روی چرم درآورید. الگو مستطیلی به اندازه 19*18 سانتی متر می باشد. عرض مستطیل 18 سانتی متر می باشد که با درنظر گرفتن 1 سانت برای زیپ 19 سانتی متر می شود و نهایتاً یک مربع 19 در 19 خواهیم داشت. اندازه ی دایره ی کنار جامدادی 6 سانتی متر می باشد.
زیپ را به اندازه طول مستطیل برش بزنید دو قسمت زیپ را از یکدیگر جدا کرده و هر کدام را به یک طرف مستطیل بچسبانید. سپس سنبه زده تا آماده دوخت شود.
سر زیپ را با دقت داخل زیپ فرو می کنیم. اگر کمی خطا در اندازه ها باشد شکل کیف کج می شود.
مستطیل هایی که برای کنار زیپ برش داده بودید را در ابتدا و انتهای زیپ بچسبانید و دوباره روی سنبه های این قسمت را سنبه بزنید تا این مستطیل ها هم سوراخ شوند.

 

 

 

 

قسمت هایی که سنبه زده اید را بدوزید. ابتدا و انتهای نخ را با حرارت شعله محکم کنید تا از هم باز نشود.
دایره هایی را که برای کناره در نظر گرفته بودید را با دقت بچسبانید سنبه زده و بدوزید. در این مرحله دوخت جامدادی به اتمام می رسد.
برای تزئین آن می توان از هر طرحی استفاده کرد یا حتی می توان کل مستطیل را به صورت 40 تکه در آورد. در آخر برای تزئین، 2 عروسک خرگوش را روی استوانه به صورت دلخواه بچسبانید. عروسک را از یک بیضی برش دهید. چشم و بینی و دهان آن را با خودکار مشکی کشیده و لپ و گوش خرگوشها را برای زیبایی بیشتر کمی قرمز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نشریه ترمه، شماره 12