نویسنده:عسل یاور
 

لوازم مورد نیاز:
 

1.تک میل قلاب بافی شماره 7
2.روبان عرض 5 سانت قهوه ای
3.روبان عرض 2 سانت پولک دار
4.نخ و سوزن
5.پارچه برای تهیه کوسن

 

نکته!
*از این بافت می توانید علاوه بر کوسن به صورت کمربند یا تزیین دور جعبه استفاده کنید.
1.ابتدا روبان عرض 5 سانتی متر و روبان عرض 2 سانت را روی هم قرار دهید و ابتدای روبان را به هم گره بزنید.

 

2.میل را از وسط گره رد کنید و روبان عرض 2 سانتی متر را در شیار قسمت سر قلاب قرار دهید و از وسط گره بیرون بکشید.

 

3.حدوداً 1 سانتی متر از روبان را بیرون نگه داشته میل را از داخل روبان خارج کنید.

 

4.بافت 1 سانتی متر روبان را برگردانید، به نحوی که در سمت چپ قرار گیرد، قلاب را داخل بافت قرار دهید.

 

5.روبان قهوه ای را در شیار سر قلاب بگذارید و از بافت قبلی بیرون بکشید. این کار را به طول مورد نیاز تکرار کنید و انتهای آن را گره بزنید.

 

6.ابتدای روبان را که گره زده اید در وسط پارچه قرار دهید و چند کوک بزنید تا کاملا محکم شود.

 

7.روبان بافته شده را به صورت دورانی دور گره ی روی پارچه بدوزید.

 

منبع: نشریه بانو، شماره 26