ابزار :
 

*رنگ های امولسیون (لاتکس) زرد اخرایی، فیروزه ای، نارنجی، سبز لیمویی و صورتی روشن
* قلم موی باریک و متوسط
* روغن جلای آکریلیک مخصوص سطوح خش دار
* چسب کاغذی
* کاتر
* قلم موی تخت
* کاغذ سمباده دانه درشت و زبر
*روغن جلای آکریلیک
این قاب عکس از جنس تخته سه لا است که روی سطح آن خش های دیده می شود، و می تواند یک آینه را هم در خود جای دهد. داخل تخته سه لا یک مربع کشیده و آن را ببرید تا چهارچوبی به وجود آید و لبه های آن را زهوار بزنید. هنگامی که روی آن روغن جلای مخصوص سطوح خش دار زدید، رنگ های درخشانی که استفاده کرده اید، ظاهری منحصر به فرد پیدا می کند. و با زدن سمباده روی آن ها قاب عکسی بسیار جذاب خواهید داشت.
1 ـ قاب را به رنگ زرد اخرایی رنگ کنید و بگذارید خشک شود. سپس، یک بار دیگر آن را رنگ کنید و اجازه دهید خشک شود. بعد یک لایه روی آن روغن جلای مخصوص سطوح خشن دار بزنید. و اجازه دهید خشک شود.
2 ـ مطابق الگوی شکل، نوارهایی از چسب کاغذی در دو سوی عمودی قاب بچسبانید.

 

3 ـ در جایی که دو سوی نوارها به هم می رسد، نوارهای اضافه آمده را با کاتر به دقت ببرید.
4 ـ در جاهایی که چسب نچسبانده اید، رنگ فیروزه ای را در یک جهت بزنید. اثر روغن جلای مخصوص سطوح خش دار فوراً ظاهر می شود. مرقب باشید که رنگ فراوانی به کار نبرید.

 

5 ـ نیمی از مثلث هایی که با زدن چسب ها به وجود آمده اند و در یک جهت قرار دارند را نارنجی و نیم دیگر را که در جهتی دیگر قرار گرفته اند، رنگ لیمویی بزنید.
6 ـ با دقت نوار چسب ها را از سطح جدا کنید تا سطح زرد رنگ زیری معلوم شود.

 

7 ـ با استفاده از قلم موی تخت روی جاهای نوار چسب ها رنگ صورتی روشن بزنید و اجازه دهید خشک شود.

 

8 ـ کاغذ سمباده زبر را به سراسر سطح قابل بمالید.
9 ـ روی سطح قاب دوباره روغن جلا بزنید. دفعه اول سریع روغن جلا زده و اجازه دهید خشک شد. سپس دوباره این کار را تکرار کنید. مراقب باشید که بیش از حد روغن جلا به کار نبرید.

 

منبع:نشریه دنیای زنان، شماره 50. .