توضیح آموزش گل کاغذی :
-ابتدا با کاغذهای کادویی مناسب روی جعبه را بپوشانید و بعد برش های اریب از کاغذ کشی نازک آماده کنید.
-کاغذ کشی اریب بریده شده را دولا کرده و خط بیاندازید.
-اریب ها را دور خود بپیچید تا شکل گل بشود.

 

-در صورت تمام شدن اریب اول می توانید برای بزرگتر شدن گل، یک اریب دیگر را آماده کرده و در ادامه گل قبلی بپیچید.
-یک الگو هم برای برگ آماده کنید و آن را روی کاغذ طلایی گذاشته و ببرید.

 

-گلها و برگها را روی جعبه به دلخواه بچسبانید.
-قسمتی از سیم نازک را ببرید، ابتدا سیم را دور یک مروارید بپیچید و مرواریدهای رنگی را از سیم عبور دهید تا به اندازه دلخواه بشود. پایان کار را هم مثل ابتدا با سیم و یک مروارید محکم کنید.

 

-رشته مروارید را از وسط تا کرده و روی جعبه در زیر گلها بچسبانید.
وسایل لازم برای گل کاغذی کادوپیچی :
کاغذ کشی در رنگ های مختلف
کاغذ کادو و طرح دار
چسب حرارتی
جعبه مقوایی

 

 

در پایان روی گلها کمی چسب چوب زده و اکلیل های رنگی روی آن بپاشید. می توانید دانه های مروارید رنگی را هم تک تک بر روی جعبه بچسبانید.
منبع:نشریه ترمه، شماره1.