تزیین شلغم به شکل گل


 


 
شلغم را شسته و پوست بگیرید . با چاقو از قسمت پایین گلبرگ های ظریف و نازک زده و این کار را تکرار کنید دور تا دور شلغم 5 تا 6 گلبرگ بزنید بعد با نوک چاقو قسمت زیر گلبرگ ها را خالی کنید به طوری که گلبرگ ها جدا نشود بعد در ردیف دوم بین مواد گلبرگ ردیف اول دوباره گلبرگ بزنید و زیر گلبرگ ها را خالی کنید این کار را تکرار کنید تا به مرکز گل برسید.
نکته :
این گل را با ترب سیاه، شلغم ، لبو ، هویج ، تربچه و سیب زمینی هم می توانید درست کنید.

 

منبع: هنر آشپزی شماره 75