وسایل مورد نیاز:
 

* پارچه ی زرد یا روبان های پهن و ساتن
* دکمه
* چسب حرارتی
* سوزن نخ
* شابلون

 

 

چگونگی آماده سازی:
 

یک نوار 10 سانتی متری از پارچه جدا کنید.
با هویه آن را به قطعات 5 سانتی متری جدا کنید.
دو لبه نوار را روی هم بیاورید.
از لبه شروع به دوختن کنید.
نخ را بکشید و گلبرگ دوم و سوم را بدوزید.
پنج گلبرگ را به دنبال هم بدوزید و چین بکشید.
ابتدا و انتهای گلبرگ ها را به هم وصل کنید.
الگوی برگ را روی مقوا آماده کنید.

 

 

پارچه را دو لایه کنید.
الگو را روی آن گذاشته و با هویه برگ را جدا کنید.
پارچه سبز را دولا کرده و شابلون صاف را با فاصله نیم سانتی متر روی آن قرار دهید. با هویه ساقه ها را آماده کنید. ساقه ها را روی حصیر بچسبانید.
گل ها را روی ساقه گذاشته و بچسبانید.
برگ ها را هم در کنار ساقه بچسبانید.
یک دکمه را با چسب حرارتی به وسط گل بچسبانید.
با لاینر نقطه های براق روی دکمه طراحی کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نشریه ترمه، شماره 12