ابتدا الگویی از طرح دلخواه را با مقوا آماده کنید تا از آن به عنوان شابلن استفاده شود زانفیکس (لایه چسب دو طرفه ) را روی پارچه قرار داده و به کمک هویه از هر طرحی به تعداد لازم در رنگ های مناسب آماده نمایید. پارچه اصلی زیر کار را از ساتن ضخیم انتخاب کنید و سپس ساقه ها و برگ ها را بر روی آن قرار دهید.
یک پارچه نخی را روی آن انداخته و اتو کنید تا تکه های رنگی به خوبی به پارچه اصلی بچسبد. دور تا دور تمام طرح ها را به روش دندان موشی یا دوخت ساده هویه کنید، پس از پایان تکه دوزی یک قاب در اندازه بزرگ تر از کار اصلی آماده کرده و پارچه تکه دوزی شده را روی آن قرار دهید و دور تا دور مربع را با دوخت هویه نمایید.

 

توجه کنید که اگر پارچه انتخابی شما تافته باشد باید در هنگام استفاده به عنوان رومیزی روی آن شیشه یا مشمع قرار دهید و یا به شکل تابلو از آن استفاده کنید.
چون چسبندگی تافته بسیار کم است و امکان جدا شدن شاخه و برگها وجود دارد، راه دیگر این است که دور تا دور طرح ها را با منجوق یا ملیله بدوزید و سپس آن را آستر کنید.

 

منبع:نشریه ترمه، شماره1.