لوازم مورد نیاز:
 

ـ دستمال طرح دار
ـ چسب دستمال کاغذی
ـ رنگ اکرلیک سفید و قهوه ای
ـ کریستال سرورنیک


 

روش کار: ابتدا ظرف مورد نظر را با رنگ سفید پوشش داده و دسته و پایه ی آن را به رنگ قهوه ای درآورید و اجازه دهید کاملاً خشک شود. (بسته به نوع رنگ دستمال کاغذی رنگ پایه ی ظرف را انتخاب کنید. (در اینجا قهوه ای)
شکل (1)
شکل(2)

 

شکل (3)
شکل(4)

 

دستمال طرح دار را به سلیقه خود انتخاب کرده و لایه های آن را جدا کنید و به طور نامنظم با دست برش دهید.
شکل (5)
در اینجا از قیچی استفاده نمی کنیم چون مرز بین دستمال ها مشخص می شود.
شکل (6)

 

شکل (7)
شکل (8)

 

وقتی تمام ظرف را با طرح ها پوشاندیم و کاملاً خشک شد، ماده ی کریستال سرورنیک را به تمام سطح کار بزنید.
شکل (9)

 

برای نتیجه گیری بهتر از این مواد، 2 جزء را ابتدا کمی گرم کرده و به طور مساوی مخلوط کنید و حدود یک دقیقه کاملاً به هم بزنید.
شکل (10)
شکل (11)

 

منبع: ترمه- ش13.