کمد ستاره دار


 


 
شما می توانید یک کمد کهنه را با استفاده از رنگ های شاد و زنده و یک الگوی ستاره شکل به یک کمد زیبا تبدیل کنید. بکوشید از چند رنگ استفاده کنید؛ ولی، همه آنها در یک مایه و با رنگ های سیر و روشن باشد.

ابزار :
 

*کاغذ سمباده در اندازه متوسط
* کمد چوبی
* رنگ آستر (بتونه) آکریلیک
* قلم موی رنگ آمیزی
* رنگ امولسیون (لاتکس) سبز و صورتی، آبی و زرد
*مهر لاستیکی به شکل ستاره
* استامپ در رنگ های مختلف
* پیچ و پیچ گوشتی
* اسپری آکرلیک جلا دهنده
* چسب کاغذی
1 ـ روی کمد را سمباده بکشید تا پستی بلندی های آن از بین برود و سطحی صاف داشته باشید. روی آن را رنگ آستر (بتونه) آکریلیک بزنید و بگذارید خشک شود.

 

2 ـ روی کمد را با استفاده از رنگ های امولسیون (لاتکس) رنگ بزنید.

 

3 ـ با استفاده از مخلوطی از رنگ های امولسیونی که دارید(به غیر از رنگی که برای قاب کمد در نظر گرفته اید) روی لبه های کمد دایره هایی به فواصل منظم بکشید.

 

4 ـ دستگیره های گرد کمد را رنگ بزنید. وقتی، رنگ خشک شد، مهر ستاره شکل را در استامپ با رنگی متضاد بزنید و روی دستگیره ها شکل ستاره را بیندازید و پس از خشک شدن دستگیره ها را سر جای شان پیچ کنید.
5 ـ مهر ستاره شکل را در استامپ با رنگی متضاد از دایره هایی که پیش تر کشیدید، فرو ببرید و نقش ستاره را روی دایره ها درآورید.

 


 

6 ـ نوارهایی یک اندازه از چسب کاغذی را به پایین کمد بچسبانید و آنها را با قلم مو رنگ کنید.

 

7 ـ وقتی رنگ ها خشک شد، روی آنها اسپری آکریلیک جلا بزنید تا براق شوند و ثابت بمانند. بگذارید رنگ جلا کاملاً خشک شود.

منبع:نشریه دنیای زنان، شماره 50. .